Den Země - 21. 4. 2006

Den Země jsme letos stihli trochu v předstihu, protože její svátek vyšel na sobotu. Všichni žáci se byli podívat do nově otevřeného sběrného dvora, dověděli se, co všecko zde lze odevzdat a obdrželi soutěžní listy do soutěže "O nejlepšího sběrače". Mladší žáci pak krásného počasí využili k vycházce do okolí s cílem poznávat přírodu a vytvářet si k ní dobrý vztah. Starší žáci se seznámili s likvidací odpadů na místní skládce.Všichni si uvědomujeme, že naši planetu musíme chránit, aby zůstala krásná a zdravá pro všechny další generace...


 

.