Plán práce pro projekt Comenius na nejbližší období

Celý dvouletý plán práce byl důkladně vypracován na přípravné návštěvě ve Walesu. V prvním období – září – prosinec 2008 nás čekají následující úkoly:

 1. Příprava informačních brožur o místních zajímavostech. V brožurkách se znázorní poloha naší obce na mapě české republiky a Evropy. Žáci nakreslí obrázky nebo udělají fotky ukazující na jejich vztah k rodné zemi.
 2. Žáci budou vymýšlet logo k projektu „Staráme se o náš svět“. Vítězný obrázek z každé školy se představí na první mezinárodní schůzce v Barceloně (listopad 2008), kde se vybere vítěz.
 3. Každá školy připraví slovníček pozdravů v programu Power Point. Výsledným produktem bude pětijazyčný slovníček pozdravů
 4. Žáci 1. až 5. tříd začnou s ekologickou výchovou vzhledem k místní krajině:
  - Stromy, listí a výrobky z přírodních materiálů (1. a 2. třídy)
  - Využití lesů, stromů, rostlin v medicíně, kosmetice a potravinářství (3. a 4. třídy)
  - Popis místní přírodní krajiny (5. třída)

Setkání v rámci projektu Comenius - Molins de Rei, 19. - 23. 11. 2008

V průběhu setkání byly projednány další úkoly a upřesněny stávající.

Zápis z jednání:

 1. Výběr loga projektu
  - součástí setkání byl výběr loga projektu - v soutěži zvítězila španělská základní škola
 2. Kontrola splněných úkolů:
  - byl vyplněn dotazník a uskutečněn Den evropských jazyků
  - Jednotlivé školy si navzájem vyměnily brožury s názvem "To jsme my", které poslouží jako zdroj informací o partnerech pro další spokupráci.
 3. Tvorba slovníčku pozdravů:
  Byly dohodnuty následující změny:
  - vedle každého obrázku, slova nebo fráze musí být umístěna vlajka příslušného státu pro lepší identifikaci
  - pozadí prezentace bude změněno na obrázek loga projektu ve formě vodoznaku
  - každý pozdrav bude doplněn nahrávkou hlasového záznamu pozdravu
  - všechny soubory se odešlou do Walesu, kde bude slovník zkompletován
  - pořadí a seznam budou změněny, protože katalanština a španělština budou uvedeny společně
  - do seznamu pozdravů bude přidáno slovo "welcome" - vítáme vás
  - tato část projektu bude dokončena do května 2008 - v další části projektu bude vytvořen slovníček s přírodní tematikou - slovíčka dodá Wales
 4. Charitativní práce:
  - práce v oblasti charity se budou provádět kdykoli, dokumentace o této činnosti bude prezentována na další schůzce v Itálii
 5. Vánoční pozdravy:
  - každá škola vytvoří pohlednice s pozdravem a logem projektu, které budou rozeslány do partnerských škol projektu
 6. Webové stránky
  - Prezentace projektu záleží na každé škole na jejich webových stránkách
  - partneři se dohodli, že by bylo vhodné vytvořit blog o projektu - katalanští učitelé zpracují instrukce
 7. Tvorba brožury ohrožených druhů
  - za tvorbu zodpovídá Švédsko
 8. Závěrečná zpráva o projetu
  - za zpracování je zodpovědná Itálie, která zpracuje historii projektu
 9. Fotogalerie
  - na webových stránkách bude založen účet k ukládání a výměně fotek jednotlivými partnery

Plán aktivit pro 2. rok projektu 2009/2010

 1. oslava Evropského dne jazyků (26. 9.). Žáci se seznámí se slovníčky pozdravů a slovníčky přírody a budou je využívat ve výuce
 2. pokračujeme v ekologickém studiu místní krajiny, zkoumáme rostliny, ptactvo, hmyz, které jsou typické pro místní krajinu
 3. každá partnerská škola připraví podklady pro slovníček počasí
 4. opětovná vyměna vánočních pozdravů
 5. budeme se dopisovat s dětmi s Walesu
 6. 25. – 29. listopadu Mezinárodní setkání v České republice, Horní Suchá - připravujeme pro hosty bohatý program a školní akademmii
 7. připravíme seznam ohrožených druhů živočichů v našem regionu
 8. děti budou poznávat význam lesa v místním i globální měřítku
 9. budeme dále rozvíjet charitativní činnost:
  - projekt Adopce na dálku - materiální pomoc malému chlapci z Bangladéše
  - sponzorování zvířat v ostravské ZOO
  - nákupem drobných předmětů přispějeme na hippoterapii a na vybavení dětských oddělení nemocnic
 10. oslavíme Den evropských jazyků a Den Evropy
 11. poslední mezinárodní setkání ve Švédsku. Celkové hodnocení projektu a diskuze nad jeho přínosem pro žáky, učitele a školu.