PROJEKT „PŘÍSTAVBA STŘEDISKA VÝUKY PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ“.

Ve čtvrtek 7. března byla slavnostně veřejnosti představena „Přístavba střediska výuky praktických předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá“. Stavba byla zahájena na začátku července 2018 v areálu české základní školy. Nově vzniklé prostory budou sloužit žákům obou základních škol pro výuku řemesel. Snahou je, aby žáci získali nejen kladný vztah k řemeslům, ale také např. objevili svůj skrytý talent na ruční práce. Dílny byly dokončeny v prosinci 2018. Zhotovitelem byla firma Hornosušská stavební, s.r.o. z Horní Suché. Celkové náklady projektu byly 9 591 588,91 Kč vč. DPH. Na výstavbu objektu byly nejen použity finanční prostředky obce Horní Suchá, ale i finanční prostředky prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie.