UČÍME SE ANGLICKY V BRITÁNII

Naše škola využila nabídky jazykově-vzdělávacích pobytů v anglicky mluvících zemích, které jsou plně financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a přihlásila projekt „Učíme se AJ v Británii“, který byl úspěšně schválen ministerstvem školství. Žáci se budou učit anglický jazyk v Oxfordu na místní škole, která má k tomu patřičné oprávnění. Absolvují minimálně 10 vyučovacích hodin pod vedením zkušeného rodilého mluvčího. Na konci obdrží každý žák certifikát o splnění kurzu. Žáci rovněž absolvují sérii poznávacích výletů do okolí (např. Londýn) a navštíví zajímavá místa (muzea, historické památky atd.). Doprava, kurz angličtiny, ubytování a strava bude plně hrazena z rozpočtu projektu.

Mgr. Petr Antoš

plakát