hlavicka

Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 10. 2009

Poskytování informacíPoznámkaCena v Kč
Kopírování na kopírovacích strojíchA4 jednostranné4,- Kč
 A4 oboustranné8,- Kč
 A3 jednostranné6,- Kč
 A3 oboustranné10,- Kč
Kopírování na magnetické nosičevlastní CD30,- Kč
 CD + kopie40,- Kč
Náhrada za ztracenou žákovskou knížku1. ztráta40,- Kč
 další ztráta v témže šk. roce80,- Kč
Telekomunikační poplatkymeziměstskédle platných tarifů
 faxové, místní, e-maildle platných tarifů
Druhopisy vysvědčení a potvrzení o době studia pro bývalé absolventy 50,- Kč
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy vyhledávání 2,- Kč/min

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá sekretářka školy. Zástupce ředitele školy je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit přepokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady. Úhrada je příjmem školy.

ředitelka školy: Mgr. Ilona Chalupová