hlavicka

Co se událo...

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

Letošní školní rok začal v pondělí 3. září. Do školních lavic jsme přivítali ty zkušenější, ale slavnostně také ty, kteří přišli do školy poprvé. Doufáme, že si ten první školní den všichni užili a že jim těšení se a radost z učení vydrží celý školní rok.

Mgr. Eva Kuchárová

Albrechtická olympiáda

Dne 17. 9. 2018 se konala tradiční soutěž Albrechtická olympiáda. Z naší školy se zúčastnilo sedm týmu složených z žáků druhých až devátých tříd. Šest týmů se umístilo na třetím místě a jeden tým na čtvrtém místě.

Mgr. Beata Jasioková

Exkurze do archeoparku v Chotěbuzi - VI. ročníky

Dne 18. 9. se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze v Archeoparku Chotěbuz nedaleko Českého Těšína. Hradiště Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit nejen v oblasti Těšínského Slezska, ale i celé České republiky. Pracovník muzea představil žákům život našich předků v době halštatské a slovanské a seznámil je s informacemi o historii chotěbuzské lokality. Žáci měli možnost prohlédnout si otevřenou archeologickou expozici a vyzkoušet si repliky dobových předmětů, čímž si prohloubili své dosavadní znalosti o zemědělství, keramice, oblečení a způsobu života dobové společnosti. Rovněž měli možnost pracovat s interaktivním multifunkčním zařízením, a tím získat doplňující informace. Pro naše žáky byl připraven kvíz, při kterém využili nejen získané informace, ale taktéž bylo zapotřebí prokázat správné logické myšlení a smysl pro orientaci v prostoru. Všichni žáci se aktivně zapojili a jejich kooperace byla náležitě oceněna. Z exkurze jsme se vrátili obohacení o krásné zážitky a nové vědomosti. Těšíme se na další návštěvu tohoto edukativního místa.

Mgr. Nikol Dluhošová

Návštěva dopravního hřiště v Havířově

Dne 20.9.2018 se žáci 4. A vydali na dopravní hřiště do Havířova - Šumbarku. Nejdříve se sešli v učebně, kde je čekala teoretická část. Zde si vysvětlovali jednotlivé dopravní značky a situace, ke kterým v silničním provozu dochází, a také jak se bezpečně chovat. Zkusili si i minitest svých znalostí. Po úvodní teoretické části se dostali na hřiště, kde si vše jako chodci anebo cyklisté vyzkoušeli. I když se už neúprosně blíží podzim, počasí připomínalo léto a zpříjemnilo tak žákům praktickou část dopravní výchovy. Z dopravního hřiště se vrátili unavení, ale obohacení o nové vědomosti a zážitky.

Mgr. Eva Bůchová

Cyklistické závody

Dne 20. 9. pořádalo sdružení rodičů ve spolupráci s oběma základními školami již tradiční dovednostně vědomostní cyklistické závody pro děti z MŠ a žáky od 1. do 5. ročníků obou základních škol. Počasí tentokrát opravdu přálo, a tak byla účast početná. Vítěze čekala spousta hodnotných cen, ale odměněni byli všichni účastníci. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme za pomoc při organizaci ochotným rodičům i učitelům obou základních škol, ale také všem žákům 8. a 9. tříd ZŠ s českým jazykem vyučovacím.

Mgr. Eva Kuchárová

ŘÍJEN

Soutěž ve futsalu

Dne 24. 10. 2018 se konala soutěž v základním kole ve futsalu v Třinci. Soutěže zúčastnily dva týmy – starší a mladší žáci. Mladší žáci se umístili na třetím místě a starší žáci na druhém místě. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paním učitelkám za přípravu a doprovod.

Mgr. Beata Jasioková

Sázení lípy

Ke 100. výročí vzniku Československé republiky zasadili žáci 9. třídy před školní budovou malou lípu. Na sázení si dali opravdu záležet. Lípě přejeme, aby zdárně rostla a dožila se ve zdraví a v rozkvětu dalších kulatých výročí naší republiky.

Mgr. Eva Kuchárová

LISTOPAD

Lampionový průvod

Dne 2. 11. 2018 pořádalo SR při ZŠ již tradiční lampionový průvod. Nezvykle teplé počasí přilákalo mnoho dětí, rodičů i dalších účastníků. Zářily nejen lampiony, ale i dětské oči. Za doprovodu hudby prošel opravdu dlouhý průvod centrem obce. Příchod na hřiště ZŠ lemovaly osvětlené vyřezané dýně, na jejichž výrobě se podílely děti i paní učitelky z mateřské i základní školy. A pak už jen zbývalo ochutnat občerstvení přichystané rodiči pro všechny zúčastněné děti i pro jejich doprovod nebo si koupit nějakou drobnůstku na památku. Děkujeme rodičům za organizaci akce.

Mgr. Eva Kuchárová