hlavicka

Co se událo...

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

Letošní školní rok začal v pondělí 2. září. Do školních lavic jsme přivítali ty zkušenější, ale slavnostně také ty, kteří přišli do školy poprvé. Přivítání do nového školního roku nám zpříjemnili zástupci sdružení rodičů a pan místostarosta. I my přejeme všem úspěšný a příjemný školní rok - učitelům hodné a zvídavé žáky, žákům mnoho příjemných chvil při poznávání nových věcí a rodičům co nejméně starostí.

Mgr. Eva Kuchárová

Exkurze do archeoparku v Chotěbuzi - VI. ročníky

Dne 10. 9. se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze v Archeoparku Chotěbuz. Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru se žáci a seznámili se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga objevili informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučili více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čekala na ně také otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si mohli osahat a vyzkoušet a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Také jsme navštívili rybí akvária v Rybím domě, kde si žáci měli možnost prohlédnout různé druhy ryb. Z exkurze jsme se vrátili plni nových poznatků a rádi toto místo opět navštívíme.

Mgr. Beata Jasioková

Albrechtická olympiáda

Dne 16. 9. 2019 se konal první ročník Albrechtické stezky mládeže. Z naší školy se zúčastnilo 8 týmu složených z žáků druhých až devátých tříd. Čtyři týmy se umístily na třetím místě a dva týmy na prvním místě.

Mgr. Beata Jasioková

Návštěva dopravního hřiště v Havířově

Dne 23.9. 2019 se žáci 4. B vydali na dopravní hřiště do Havířova - Šumbarku. První část výuky probíhala v učebně, kde si zopakovali své znalosti z pravidel silničního provozu. Nakonec si vyzkoušeli v testu své znalosti. Na hřišti si své znalosti jako chodci nebo cyklisté prakticky vyzkoušeli. Počasí přálo, takže žáci nezmokli. Tato návštěva byla přípravou na jaro, kdy budou žáci moci získat průkaz cyklisty.

Mgr. Eva Kuchárová

LISTOPAD

Lampionový průvod

Dne 1. 11. 2019 pořádalo SR při ZŠ již tradiční lampionový průvod. Jako každoročně byla účast dětí, rodičů i ostatní veřejnosti velmi bohatá. Za doprovodu hudby prošel opravdu dlouhý průvod centrem obce a dorazil až ke škole. Cestu na hřiště ZŠ lemovaly osvětlené svícny z lahví, na jejichž výrobě se s nadšením podílely děti i paní učitelky. A pak už jen zbývalo ochutnat občerstvení přichystané rodiči pro všechny zúčastněné děti i pro jejich doprovod nebo si koupit nějakou drobnůstku na památku. Děkujeme rodičům za organizaci akce.

Mgr. Eva Kuchárová

Soutěž ve florbalu

Dne 1. 11. 2019 se konala soutěž ve florbalu. Soutěže se zúčastnilo 5 škol – Horní Suchá, Stonava, Albrechtice, Těrlicko a ZŠ Frýdecka z Havířova. Za naši školu hrály 3 týmy – starší žáci (4. místo), mladší žáci (2. místo) a žákyně vyššího stupně (2. místo). Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme těm, kteří se umístili na stupních vítězů.

Mgr. Beata Jasioková

Okresní kolo ve stolním tenise

Dne 4. 11. 2019 se Nela Přichystalová a Zuzana Waidlichová zúčastnily okresního kola ve stolním tenisu a umístily se na 3. místě. Gratulujeme.

Mgr. Beata Jasioková

Exkurze II. ročníků do Světa techniky

Dne 11.11. 2019 se žáci druhých ročníků Základní školy zúčastnily exkurze do Velkého Světa techniky v Ostravě. Žáci byli instruktory vtaženi do dvou výukových programů. V programu "Stavíme město" si žáci v rolích architektů vyzkoušeli jedno město postavit! Poznali, jaké jsou nejdůležitější stavební kameny našich sídel a jaké různé druhy budov v nich stojí a jak je vhodné budovy uspořádat. Ve vzdělávacím modulu ,,Barva, světlo stín“ si žáci hravou formou poznávali zákonitosti světla. Dozvěděli se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopili vlastnosti barevného spektra a naučili se světlo skládat. Poznávali také zdroje světla a některé jejich vlastnosti. Seznámili se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkoušeli.

Mgr. Hana Hrčková

PROSINEC

Mikuláš

Čas zúčtování je tady!
Tak se dnes 5. 12. v osm hodin ráno žáčci a žáci naší školy postavili tváří v tvář Mikuláši, čertům i andělům a uslyšeli slavnou větu „Jakou básničku nám řeknete, co nám zazpíváte?“
Někde ve třídách mlčeli a jinde to zachraňovali odvážlivci. Všichni se ale těšili na sladkosti, které rozdávali andílkové. Dostali je nejen hodní, ale i ti zlobiví. Takže školou vládla dobrá nálada, protože čerti si nikoho neodnesli.

Mgr. Marcela Szlachtová

Vánoční koncert

I letos konal tradiční vánoční koncert. Dělnický dům byl úplně plný a všichni se těšili na vystoupení dětí, tentokrát s podtitulem "Ledové Vánoce". Všichni aspoň na chvíli zapomněli na předvánoční shon a ponořili se do vánoční atmosféry. Potlesk na konci koncertu nebral konce. Více než hodině programu ale předcházelo mnoho hodin chystání, příprav a zkoušek, které z největší části ležely na bedrech paní učitelek Mgr. Markéty Domesové a Bohunky Velíškové. Poděkování ale patří i všem těm ostatním, kteří se na přípravě koncertu podíleli - všem doprovázejícím hudebníkům, zvukaři i všem učitelům základní i mateřské školy, kteří pomáhali při nácviku, výzdobě či dozoru a samozřejmě i rodičům účinkujících žáků. Doufáme, že vzpomínka na koncert všem bude zpříjemňovat celý průběh adventu až do Vánoc.

Mgr. Eva Kuchárová

LEDEN

Výtvarná soutěž školních družin ,,Strom jak ho vidím já “

Soutěže se zúčastnilo třináct školních družin z Havířova, Horní Suché, Prostřední Suché, Těrlicka a Životic. Děti namalovaly 96 výkresů a tak nás čekal nelehký úkol, vybrat devět nejlepších. Byl to oříšek, protože většina dílek byla opravdu zdařilá. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V první byli zařazení žáci prvních a druhých ročníků, v druhé žáci třetích a čtvrtých ročníků a třetí kategorii tvořily výtvory skupinové. Dvě první místa obsadila ŠD ze ZŠ Zelená, Životice a další první místo ŠD při ZŠ kpt. Jasioka z Prostřední Suché. Dále byly úspěšné ŠD Pujmanová, K. Světlé, Na Nábřeží, Horní Suchá a Těrlicko. Vyhodnocení proběhlo 11.únorav Multigeneračním centru Lučina. Děti si odnesly pěkné ceny a diplomy, které z fondu města obstaral pan vychovatel BC. Matěj Kopa z ŠD M. Kudeříkové. Všechny výkresy můžete zhlédnout v Havířově v Multigeneračním centru Lučina během celého února. Touto cestou chceme poděkovat centru Lučina za jeho ochotnou spolupráci a vstřícný přístup. Také děkujeme všemzúčastněným školním družinám, paním vychovatelkám a žákům. Těšíme se na opětné setkání v novém školním roce s novým tématem.

Za kolektiv vychovatelek ŠD při ZŠ Horní Suchá Věra Zapletalová

ÚNOR

Škola v přírodě - hotel Babská 4. ročníky

Čtvrťáci letos školu v přírodě absolvovali v zimě. 3. února ráno jsme trochu ochuzeni o některé spolužáky, na kterých se podepsala různá virová onemocnění a bohužel nemohli s námi odjet, stáli sbaleni s kufry a nedočkavě čekali na autobus. Těšili jsme se na 6 dní pobytu na horách a taky na sníh. Po příjezdu do Velkých Karlovic nás však čekalo zklamání, protože kvůli prudkému oteplení sníh nebyl nikde a ještě k tomu vydatně pršelo. Naštěstí se počasí velmi brzy umoudřilo a v úterý kolem poledne začaly padat první sněhové vločky, a tak už odpoledne jsme si mohli užívat prvních sněhových radovánek. Sníh nám vydržel až do soboty a my si fakt užili - bobování a lopatování, stavění sněhuláků, hledání pokladu v lese... Ve čtvrtek jsme absolvovali výlet na rozhlednu Čarták, ale kvůli mrakům nebylo nic vidět. Brzké stmívání nám nevadilo, protože jsme se každý den mohli dovyvádět v bazénu. V sobotu dopoledne proběhlo velké balení, pak poslední procházka po okolí na rozloučenou a po obědě s kufry hurá k autobusu, který nás bezpečně dovezl zpátky domů. Trochu nás zklamalo, jak cestou sníh ubýval a ubýval, až nezbyl řádný. Zůstaly jen hezké vzpomínky a těšení se na příště.

Mgr. Eva Kuchárová

Pěvecká soutěž "O zlatou notičku"

Dne 13. 2. 2020 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž „O zlatou notičku“. Zúčastnilo se jí 18 žáků z prvního i druhého stupně, kteří zazpívali nejen své oblíbené písně z populární hudby, ale také tradiční lidové písně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Vítězem první kategorie (1. – 3. ročník) je Kateřina Jakubíková z 3. C, druhé kategorie (4. – 7. ročník) Vojtěch Slonka z 6. A, třetí kategorie (8. – 9. ročník) Klaudie Gabzdylová z 8. A a ve čtvrté kategorii (dua, tria,…) zvítězila děvčata z 3. C Tereza Uherková a Anna Frischová. Všem výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších pěveckých soutěží, např. v Karvinském talentu 2020. Děkuji vedení školy a SRZŠ za jejich podporu a v neposlední řadě děkuji také svým kolegům, kteří věnovali svůj čas a zasedli do poroty.

Mgr. Markéta Domesová

Soutěž „Talent-Star 2020“

14. 2. 2020 se někteří naši žáci zúčastnili také soutěže „Talent-Star 2020“. Do finále, postoupila Eliška Biedravová s orientálním tancem, Klaudie Gabzdylová a Vojtěch Slonka se zpěvem. Děkujeme jim za reprezentaci a přejeme jim hodně štěstí!

Mgr. Markéta Domesová