hlavicka

Co se událo...

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

Letošní školní rok začal v pondělí 3. září. Do školních lavic jsme přivítali ty zkušenější, ale slavnostně také ty, kteří přišli do školy poprvé. Doufáme, že si ten první školní den všichni užili a že jim těšení se a radost z učení vydrží celý školní rok.

Mgr. Eva Kuchárová

Albrechtická olympiáda

Dne 17. 9. 2018 se konala tradiční soutěž Albrechtická olympiáda. Z naší školy se zúčastnilo sedm týmu složených z žáků druhých až devátých tříd. Šest týmů se umístilo na třetím místě a jeden tým na čtvrtém místě.

Mgr. Beata Jasioková

Exkurze do archeoparku v Chotěbuzi - VI. ročníky

Dne 18. 9. se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze v Archeoparku Chotěbuz nedaleko Českého Těšína. Hradiště Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit nejen v oblasti Těšínského Slezska, ale i celé České republiky. Pracovník muzea představil žákům život našich předků v době halštatské a slovanské a seznámil je s informacemi o historii chotěbuzské lokality. Žáci měli možnost prohlédnout si otevřenou archeologickou expozici a vyzkoušet si repliky dobových předmětů, čímž si prohloubili své dosavadní znalosti o zemědělství, keramice, oblečení a způsobu života dobové společnosti. Rovněž měli možnost pracovat s interaktivním multifunkčním zařízením, a tím získat doplňující informace. Pro naše žáky byl připraven kvíz, při kterém využili nejen získané informace, ale taktéž bylo zapotřebí prokázat správné logické myšlení a smysl pro orientaci v prostoru. Všichni žáci se aktivně zapojili a jejich kooperace byla náležitě oceněna. Z exkurze jsme se vrátili obohacení o krásné zážitky a nové vědomosti. Těšíme se na další návštěvu tohoto edukativního místa.

Mgr. Nikol Dluhošová

Návštěva dopravního hřiště v Havířově

Dne 20.9.2018 se žáci 4. A vydali na dopravní hřiště do Havířova - Šumbarku. Nejdříve se sešli v učebně, kde je čekala teoretická část. Zde si vysvětlovali jednotlivé dopravní značky a situace, ke kterým v silničním provozu dochází, a také jak se bezpečně chovat. Zkusili si i minitest svých znalostí. Po úvodní teoretické části se dostali na hřiště, kde si vše jako chodci anebo cyklisté vyzkoušeli. I když se už neúprosně blíží podzim, počasí připomínalo léto a zpříjemnilo tak žákům praktickou část dopravní výchovy. Z dopravního hřiště se vrátili unavení, ale obohacení o nové vědomosti a zážitky.

Mgr. Eva Bůchová

Cyklistické závody

Dne 20. 9. pořádalo sdružení rodičů ve spolupráci s oběma základními školami již tradiční dovednostně vědomostní cyklistické závody pro děti z MŠ a žáky od 1. do 5. ročníků obou základních škol. Počasí tentokrát opravdu přálo, a tak byla účast početná. Vítěze čekala spousta hodnotných cen, ale odměněni byli všichni účastníci. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme za pomoc při organizaci ochotným rodičům i učitelům obou základních škol, ale také všem žákům 8. a 9. tříd ZŠ s českým jazykem vyučovacím.

Mgr. Eva Kuchárová

ŘÍJEN

Soutěž ve futsalu

Dne 24. 10. 2018 se konala soutěž v základním kole ve futsalu v Třinci. Soutěže zúčastnily dva týmy – starší a mladší žáci. Mladší žáci se umístili na třetím místě a starší žáci na druhém místě. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paním učitelkám za přípravu a doprovod.

Mgr. Beata Jasioková

Sázení lípy

Ke 100. výročí vzniku Československé republiky zasadili žáci 9. třídy před školní budovou malou lípu. Na sázení si dali opravdu záležet. Lípě přejeme, aby zdárně rostla a dožila se ve zdraví a v rozkvětu dalších kulatých výročí naší republiky.

Mgr. Eva Kuchárová

LISTOPAD

Lampionový průvod

Dne 2. 11. 2018 pořádalo SR při ZŠ již tradiční lampionový průvod. Nezvykle teplé počasí přilákalo mnoho dětí, rodičů i dalších účastníků. Zářily nejen lampiony, ale i dětské oči. Za doprovodu hudby prošel opravdu dlouhý průvod centrem obce. Příchod na hřiště ZŠ lemovaly osvětlené vyřezané dýně, na jejichž výrobě se podílely děti i paní učitelky z mateřské i základní školy. A pak už jen zbývalo ochutnat občerstvení přichystané rodiči pro všechny zúčastněné děti i pro jejich doprovod nebo si koupit nějakou drobnůstku na památku. Děkujeme rodičům za organizaci akce.

Mgr. Eva Kuchárová

PROSINEC

Mikuláš

Čas zúčtování je tady!
Tak se dnes 5. 12. v osm hodin ráno žáčci a žáci naší školy postavili tváří v tvář Mikuláši, čertům i andělům a uslyšeli slavnou větu „Jakou básničku nám řeknete, co nám zazpíváte?“
Někde ve třídách mlčeli a jinde to zachraňovali odvážlivci. Všichni se ale těšili na sladkosti, které rozdávali andílkové. Dostali je nejen hodní, ale i ti zlobiví. Takže školou vládla dobrá nálada, protože čerti si nikoho neodnesli.

Mgr. Marcela Szlachtová

Vánoční koncert

Dne 6. 12. 2018 se i letos konal tradiční vánoční koncert. Dělnický dům byl úplně plný a všichni se těšili na vystoupení dětí, tentokrát s podtitulem "Pekelné Vánoce". Všichni aspoň na chvíli zapomněli na předvánoční shon a ponořili se do vánoční atmosféry. Potlesk na konci koncertu nebral konce. Více než hodině programu ale předcházelo mnoho hodin chystání, příprav a zkoušek, které z největší části ležely na bedrech paní učitelek Mgr. Markéty Domesové a Bohunky Velíškové. Poděkování ale patří i všem těm ostatním, kteří se na přípravě koncertu podíleli - všem doprovázejícím hudebníkům, zvukaři i všem učitelům základní i mateřské školy, kteří pomáhali při nácviku, výzdobě či dozoru a samozřejmě i rodičům účinkujících žáků. Doufáme, že vzpomínka na koncert všem bude zpříjemňovat celý průběh adventu až do Vánoc.

Mgr. Eva Kuchárová

Exkurze do ZOO pro vybrané žáky

Dne 18. 12. 2018 se vybraní žáci zůčastnili exkurze do ZOO. Hned při vchodu je přivítali stále krásně zbarvení plameňáci. I námi sponzorovaná panda červená byla aktivní a čilá a hezky se nám předvedla ve svém huňatém zimním kožíšku. Určitě jí bylo tepleji než nám :-). Ale protože i většina zvířat si v zimě raději užívá vyhřívané prostory, chodili jsme spíše od pavilonu k pavilonu. Viděli jsme hrochy, nového slona Maxima (dělá svému jménu opravdu čest), mnoho druhů opic, žirafy, antilopy a mnoho dalších zajímavých exotických zvířat. Do školy jsme se všechni vaceli plni zážitků a spokojeni.

Mgr. Eva Kuchárová

Splněné vánoční přání

Že se mají přání plnit o Vánocích, to snad ví každý.
Jedno takové se splnilo i našemu Kryštůfkovi Strejcovi, žákovi VIII. B základní školy 20. 12. 2018. Moc si přál pod stromeček dres Baníku. Je jejich velkým fandou a s tátou sledují v televizi každý jejich zápas. Vše se tichou poštou doneslo fotbalistům. V předvánočním čase, dopoledne v den D, za ním přišel do školy obránce Patrizio Stronati a další příznivci Baníku. Úžas a údiv byly vidět v Kryštůfkových očích, když mu Patrizio předával dres podepsaný všemi hráči a na zadní straně uviděl své jméno. Ještě k tomu teplá mikina s logem Baníku, nějaké sladkosti a emoce nebraly konce. Patrizio nezapomněl ani na ostatní žáky třídy, pro ně měl reklamní předměty a taky pár sladkostí. Chvilka s obráncem a několika členy fanklubu uběhla moc rychle, avšak radost z dárku trvala hodně, hodně dlouho. Chceme za Kryštůfka a jeho rodiče moc poděkovat nejen Patriziovi, ale i všem ostatním hráčům a příznivcům Baníku, kteří se podíleli na splnění tohoto přání.

žáci VII. B

BŘEZEN

Úspěchy školní družiny v roce 2019

Letos se nám daří. V lednu III. oddělení obsadilo 3. místo v soutěži ,,Vánoční strom“, vyhlášené Technickým muzeem Petřvald. Konkurence byla i z orlovských a ostravských škol.
V únoru žákyně I. oddělení K. J. Jurčágová vyhrála 1. místo třeťáků ve výtvarné soutěži ,,Ledové království sněhuláků“. Soutěž pro všechny havířovské ŠD a školní družiny přilehlých obcí vyhlásila ŠD při ZŠ 1.máj. Dozvěděli jsme se, že soutěžilo 13 družinek se 101 výkresy.
V březnu jsme na oplátku pozvali zase my všechny družiny k nám do haly na florbalový turnaj. Ale o tom napíšeme po utkání. Snad budeme zase úspěšní :-) .

Věra Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD

Hopsalín k nám opět dorazil

Ve středu 6. 3. 2019 se žáci přípravné třídy, prvních a druhých ročníků převlékly během výuky do karnevalových kostýmů a v naší tělocvičně začal karneval. Velkým překvapením bylo, že opět na Karneval dorazil klaun , Hopsalín “, který si pro děti připravil taneční show. Kromě tance měly děti i zajímavé disciplíny s plněním úkolů. Hopsalín měl pro žáky, kterým se úkoly povedly, připravenou sladkou odměnu. Doufáme, že příští rok na naši školu Hopsalín se svou karnevalovou show opět přijede. Budeme se s dětmi na něho těšit.

Mgr. Hana Hrčková

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 11. 3. 2019 se v obecní knihovně Horní Suché konalo ,,Pasování žáků prvních tříd na čtenáře“. Spolu s paní knihovnicí Bc. Miluši Bulavovou přivítala budoucí čtenáře paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Pro děti měla připravenu besedu o svých krásných knížkách. Na závěr setkání žáky 1. A a 1. B pasovala na čtenáře. Děti dostaly jako dárek z knihovny knížku, kterou napsala a vlastnoručně dětem podepsala paní spisovatelka. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této velmi pěkné akci podíleli.

Mgr. Hana Hrčková

Florbalový turnaj školních družin

Paní vychovatelky a žáci pěti havířovských ŠD přijali pozvání školní družiny v Horní Suché a přijeli poměřit své síly vyzbrojení florbalovými holemi, dobrou náladou a s odhodláním vyhrát. Po přivítání a vylosování hracích skupin, začal v hale ,,boj“, ale nutno podotknout, že se bojovalo čestně. Na to dohlížel pan vychovatel Bc. Matěj Kupa, který všechny zápasy spravedlivě soudcoval. Po devíti utkáních jsme měli vítěze, tým ze ŠD M. Kudeříkové. Vítězů bylo vlastně více, byli jsme to my všichni. Sešli jsme se a v příjemné atmosféře, strávili sportovní dopoledne, a navíc nikdo neodjížděl bez výhry. Všichni byli odměněni věcnými cenami i malými sladkostmi.

Za kolektiv vychovatelek ŠD vedoucí vychovatelka, Věra Zapletalová

DUBEN

Beseda k volbě povolání

Ve dnech 15. a 16. dubna se žáci osmých tříd zúčastnili besedy na téma „Volba povolání“ na Úřadu práce v Havířově.

Mgr. Beata Jasioková

Škaredá středa?

Tak to vůbec neplatilo pro žáky a učitele Základní školy v Horní Suché. Vydali se v tento den na exkurzi do Světa techniky v Ostravě a těšili se na dopoledne netradičního vyučování. Celá akce vypukla ráno dne 17. 4. 2019. Žáci, učitelé a rodiče vyjeli směr Ostrava – Dolní Vítkovice. Malí autobusem, ti starší vlakem. Čekalo je unikátní prostředí plné interaktivních exponátů. Prohlédli si nejrůznější jednoduché i složitější stroje, historické exponáty audiotechniky. Zkusili si opracovat dřevo pomocí soustruhu. Prohlédli si ponorku kapitána Nema, tkali na tkalcovském stroji a….. každý si chtěl vyzkoušet úplně všechno. Většina se pojede podívat do Světa techniky v Ostravě znovu. Prostory Vítkovic byly totiž neskutečně zajímavé.
Velké poděkování patří Sdružení rodičů, které celou akci finančně podpořilo a zorganizovalo.

Mgr.Eva Bůchová

KVĚTEN

Den Evropy

5. května na naší škole proběhla akce s názvem Den Evropy. Děti se seznámily s hlavními znaky, tradicemi a kulturou různých evropských států. Letos jsme se opět zaměřili na nejvýznamnější evropské metropole. Děti si oživily známé symboly dané země, aktivně se podílely na tvorbě projektů a zábavnou formou získaly řadu zajímavých informací o jednotlivých státech. V tento den jsme si připomněli své evropské občanství a ideje, které jsou s tím spojeny. Tento projekt nabízí dětem nejen způsob, jak příjemně strávit jarní dopoledne, ale také jedinečnou příležitost ochutnat Evropu.

Ing. Žaneta Pavličná

Běh přátelství

Dne 7. 5. 2019 se konal "Běh přátelství". Běhu se zúčastnilo 39 žáků naší školy. Na stupních vítězů se umístili ze druhé třídy Sládečková Michaela (2. místo) a Wala Valdemar (3. místo), ze třetí třídy Chobot Jan (2. místo),a z pátých tříd Klimszová Kateřina (2. místo), Janečková Karolína (3. místo) a Slonka Vojtěch (3. místo). Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme.

Mgr. Beata Jasioková

Těrlický atletický čtyřboj

Dne 10. 5. 2019 se konal "Těrlický atletický čtyřboj"- týmové soutěže v atletice se zúčastnila tři družstva. Mladší žáci se umístili na druhém místě. Mladší žákyně a starší žákyně se umístily na třetím místě. Blahopřejeme vítězům

Mgr. Beata Jasioková

Radovánky

Tentokrát proběhly tradiční Radovánky 25. 5. Letos se nesl program v duchu muzikálů. Mateřská škola to "rozjela" na Pomádu, 1. stupeň vytáhl s hity z muzikálu Mamamia a 2. stupeň - tentokrát opravdu bohatě zastoupený(za což si všichni zaslouží obrovskou pochvalu), se inspiroval muzíkálem Queen. Světové hity zněly nad hřištěm a děti si to opravdu užívaly a snažily se ze všech sil (škoda, že jste neviděli úžasnou atmosfěru na generálkách). Jen by si zasloužily větší podporu a potlesk od rodičů. Tak snad to bude příští rok lepší.
Po vystoupení dostali všichni za odměnu občerstvení a žetony na různé atrakce - skákací hrady, vodní zorbing, trampolína...
Bohatý program i občerstvení byly připraveny i pro všechny rodiče a hosty.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce nějakým způsobem podíleli, zvláště rodičům a paní učitelce Hance Hrčkové, která měla na starosti skloubit celý program vystupujících dětí dohromady.

Mgr. Eva Kuchárová

Škola v přírodě III. roč. Visalaje

Od 27. do 31. 5. se většina třeťáků "přestěhovala" do školy v přírodě. I když si počasí s nimi pěkně zahrávalo, na dobré náladě jim to neubralo a užívali si to naplno. Mezi kapkami deště zvládli výlet na Bílý kříž, souboje pirátů, různé soutěže a závody. Na návštěvu také dorazil herpetolog (a chovatel hadů), který je nejen seznámil se životem plazů a hlavně hadů, ale také jim umožnil se s nimi "pomazlit". Neodolal nikdo :-) (nebo přesněji - zvládli to všichni). Poděkování patří paním učitelkám - Lucii Krauzovičové a Evě Kuchárové, vychovatelkám - Vlaďce Heinzové a Denise Krhovjakové, panu zdravotníkovi Michalovi Červeňákovi i celému personálu hotelu Visalaje, který o ně vzorně pečoval.

Mgr. Eva Kuchárová

ČERVEN

Setkání rodičů a dětí školní družiny na dopravním hřišti

Rodiče s dětmi a paní vychovatelky se setkali na dopravním hřišti na Šumbarku. Bylo horké pozdní odpoledne, kdy děti nasedaly na kola nebo koloběžky a snažily se jezdit podle pravidel silničního provozu. Někomu to šlo velmi dobře, ale co se dařilo všem, by průjezd slalomem mezi kužely. Když byl někdo unavený jízdou, proměnil se v chodce, přecházel přes ,,zebry“ a čekal, když na semaforu svítila červená. Děti také odpovídaly na otázky paní vychovatelce, co která dopravní značka znamená. Za správné odpovědi dostaly sladkou odměnu. Troufám si napsat, že se na dopravním hřišti všem líbilo a určitě se někdy vrátíme.

Věra Zapletalová, vychovatelka ŠD

Ekohrátky školních družin

Žáci školní družiny se zúčastnili celoměstské soutěže ,,Ekohrátky“ v Životicích. Tato škola se zaměřuje na ekologii, tudíž i otázky byly zaměřené na toto téma. V Životicích jsme strávili příjemné dopoledne a do naší školy jsme se vrátili s diplomem a krásnými odměnami.

Věra Zapletalová, vychovatelka ŠD

Školní výlet Šternberk, třídy VI.A, B

Dne 13.6. 2019 se konal školní výlet žáků šestých tříd na hrad Šternberk, spojený s návštěvou Muzea času. Žáky doprovázely paní učitelky Kunzová, Albrechtová a paní zástupkyně Havlásková.
Na hradě byl pro naše školáky nachystán zábavný animační program ve stylu populární soutěže Klíče od pevnosti Boyard. Děti byly rozděleny do šesti družstev po šesti a plnily úkoly na šesti stanovištích. Stavěly například věž z kostek, při štafetovém běhu se snažily odemknout visací zámek správným klíčem, či objevit hmatem klíč v truhle plné podivných věcí. Vše se odehrávalo v daném časovém limitu s důrazem na týmovou spolupráci. Nakonec měli ještě zástupci družstev uhodnout tři hádanky zadané v hradní kapli zdejším „otcem Furou“. První tři družstva si pak v hradní věži vybrala své odměny z náhodně zvolených truhlic.
Po občerstvení následovala prohlídka hradu a kdo si myslel, že bude nudná a zdlouhavá, plná letopočtů a cizích jmen, byl na omylu. Paní průvodkyně dokázala děti, a nejen je, zaujmout poutavým vyprávěním. Počínaje tím, že brnění není brněním, ale plátovanou zbrojí, přes vznik módy až po hradní hygienu.
Po zakoupení suvenýrů, či v teplém počasí osvěžujících nanuků, jsme se přesunuli do Muzea času, kde jsme byli rozděleni na dvě skupiny a prošli si s dvěma různými průvodci expozici času a vesmíru. Děti se dozvěděly něco o fungování kyvadlových hodin, viděly spoustu zajímavých a cenných exponátů, včetně hodin atomových. Ve vesmírné expozici si mimo jiné na pracovních listech zkusily správně zakreslit jednotlivá souhvězdí.
V horkém dni už byl program naplněn po okraj a spokojeni, i když i unaveni z horkého dne, jsme byli panem řidičem bezpečně dovezeni zpět domů.

Za zúčastněné, Mgr. Petra Albrechtová

Čtvrťáci ve škole v přírodě

Spousty her, soutěží, koupání a dobrého jídla si užívali naši čtvrťáci ve Velkých Karlovicích v době od 10.6 do15.6.2019 v nádherné přírodě na pomezí Beskyd a Javorníků. Útočiště nám poskytl Horský hotel Babská, kde se o nás vzorně staral zdejší personál. Za vše jim moc děkujeme. Po celý týden panovalo krásné slunečné počasí, a tak si mohli užít bohatý program. Stavěli domečky z přírodnin, vyráběli hudební nástroje, soutěžili ve zpěvu, hledali poklad, a taktéž se vzdělávali. Samozřejmě nenápadně. Rovněž absolvovali Kulíškovu stezku plnou zajímavých úkolů, které byly zaměřeny na zdejší přírodu a zejména živočichy. Poděkování patří celému týmu organizátorů v čele s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Malyszovou. Pokud se chcete pokochat našimi zážitky, můžete zhlédnout fotogalerii.

Mgr. Eva Bůchová

Školní výlet čtvrtých tříd

Dne 5. 6. 2019 se žáci čtvrtých ročníků vypravili na školní výlet do Kunína a Nového Jičína. Na zámku v Kuníně na děti čekal zábavný pohádkový program. Zhlédly pohádku O Palečkovi, poté si prohlédly loutky a osobně některé vyzkoušely, následovala další pohádka s oblékáním do kostýmů. Celý program byl zakončen opékáním špekáčků.
Odpoledne jsme navštívili Expozici klobouků v Novém Jičíně. Žáci se seznámili s výrobou klobouků a její historií. V dílničce si vyrobili svůj vlastní malý klobouček. Nejvíce zábavy si užili v místnosti, kde si mohli různé klobouky vyzkoušet. expozice je část věnovaná generálu Laudonovi. Zde si mohly děti vystřelit z děla, osahat zbraně a v herně se obléci do kostýmů a dokonce i sehrát bitvu.
Domů se vracely děti unavené a spokojené. Tak zase za rok.

Mgr. Kateřina Małyszová

Výlet 7. třídy

Dne 12. 6. se žáci sedmých tříd vydali na školní výlet do westernového městečka v Boskovicích.
Za krásného slunečného počasí jsme plni očekávání vyrazili do jednoho z turisticky nejnavštěvovanějších míst jižní Moravy. Městečko se nachází v opuštěné pískovcovém lomu a nabízí autentické prostředí Divokého západu, které nás zcela pohltilo.
V celodenním programu jsme si užili spoustu zábavy. V areálu parku je spousta zákoutí, ve kterých se skrývají atrakce jako například střelnice, tatro saloon, rýžoviště zlata, půjčovna koz či divadlo a koňská show. Vše jsme poctivě vyzkoušeli. Také jsme soutěžili a jednomu z nás se podařilo vyhrát pravý westernovský klobouk. V místních saloonech jsme pak ochutnali různé speciality.
I přes úmorné teplo a delší cestu domů jsme si výlet užili a už teď se těšíme na další dobrodružství.

Ing. Žaneta Pavličná