hlavicka

Co se událo...

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

Letošní školní rok začal v pondělí 2. září. Do školních lavic jsme přivítali ty zkušenější, ale slavnostně také ty, kteří přišli do školy poprvé. Přivítání do nového školního roku nám zpříjemnili zástupci sdružení rodičů a pan místostarosta. I my přejeme všem úspěšný a příjemný školní rok - učitelům hodné a zvídavé žáky, žákům mnoho příjemných chvil při poznávání nových věcí a rodičům co nejméně starostí.

Mgr. Eva Kuchárová

Exkurze do archeoparku v Chotěbuzi - VI. ročníky

Dne 10. 9. se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze v Archeoparku Chotěbuz. Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru se žáci a seznámili se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga objevili informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučili více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čekala na ně také otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si mohli osahat a vyzkoušet a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Také jsme navštívili rybí akvária v Rybím domě, kde si žáci měli možnost prohlédnout různé druhy ryb. Z exkurze jsme se vrátili plni nových poznatků a rádi toto místo opět navštívíme.

Mgr. Beata Jasioková

Albrechtická olympiáda

Dne 16. 9. 2019 se konal první ročník Albrechtické stezky mládeže. Z naší školy se zúčastnilo 8 týmu složených z žáků druhých až devátých tříd. Čtyři týmy se umístily na třetím místě a dva týmy na prvním místě.

Mgr. Beata Jasioková

Návštěva dopravního hřiště v Havířově

Dne 23.9. 2019 se žáci 4. B vydali na dopravní hřiště do Havířova - Šumbarku. První část výuky probíhala v učebně, kde si zopakovali své znalosti z pravidel silničního provozu. Nakonec si vyzkoušeli v testu své znalosti. Na hřišti si své znalosti jako chodci nebo cyklisté prakticky vyzkoušeli. Počasí přálo, takže žáci nezmokli. Tato návštěva byla přípravou na jaro, kdy budou žáci moci získat průkaz cyklisty.

Mgr. Eva Kuchárová

LISTOPAD

Lampionový průvod

Dne 1. 11. 2019 pořádalo SR při ZŠ již tradiční lampionový průvod. Jako každoročně byla účast dětí, rodičů i ostatní veřejnosti velmi bohatá. Za doprovodu hudby prošel opravdu dlouhý průvod centrem obce a dorazil až ke škole. Cestu na hřiště ZŠ lemovaly osvětlené svícny z lahví, na jejichž výrobě se s nadšením podílely děti i paní učitelky. A pak už jen zbývalo ochutnat občerstvení přichystané rodiči pro všechny zúčastněné děti i pro jejich doprovod nebo si koupit nějakou drobnůstku na památku. Děkujeme rodičům za organizaci akce.

Mgr. Eva Kuchárová