Akce do konce školního roku

8. 6. – polodenní výlet na fotbalové hřiště v Horní Suché – hledání pokladu. JEN TŘÍDA ZELENÝ BALONEK!!!

10. 6. – polodenní výlet na Pašůvku na koně TŘÍDA ČERVENÝ A ŽLUTÝ BALONEK

10. 6. – hledání pokladu v okolí MŠ MODRÝ BALONEK

Všechny akce budou jen dopoledne, svačina, pitný režim a sladkosti budou zajištěny. Dětem dejte JEN pláštěnku do batůžku a vhodné oblečení, obuv.

17. 6. – Pasování na školáky v 15.30 hod. v Amfiteátru na šk. zahradě MŠ. JEN PŘEDŠKOLÁCI!!!

18. 6. – Pohádková noc – spaní ve školce – JEN PŘEDŠKOLÁCI !!!

Podrobné informace na třídách.

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková