Plavání 2. ročníků

Výuka plavání

V prvním pololetí školního roku proběhla u žáků druhých a třetích ročníku výuka plavání. Plavecký kurz je povinnou součástí výuky na 1. stupni ZŠ. Výuka plavání je organizována v rámci tělesné výchovy v daném ročníku. Na závěr plaveckého kurzu žáci dostali Vysvědčení se známkou a se zápisem svých plaveckých schopností a dovedností.

Na žáky třetích ročníků ještě závěrečná hodina plavání čeká.

                                                                                                                                           Mgr. Hana Hrčková a Mgr. Lenka Machancová

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková