Sbírka pro Ukrajinu

Ve dnech 4. a 5. 3. proběhla na naší škole sbírka pro humanitární nadaci ADRA na pomoc uprchlíkům před válkou na Ukrajině. Zapojilo se opravdu hodně dětí s nemalým přispěním rodičů. Vybralo se obrovské množství potřebného materiálu. Mezi potřebnými věcmi se ale často objevily i oblíbené hračky dětí, kterými chtěly potěšit neznámé kamarády a aspoň trochu jim ulehčit těžkou situaci. Pevně doufáme, že vše bude užitečné těm, kteří to nyní nejvíce potřebují. Děti žasly, kolik věcí se nakonec vybralo, a měly nelíčenou radost z toho, že mohly aspoň nějak pomoci. Nasbírané věci pomohli žáci 9. ročníků naložit do opravdu rozměrné dodávky ADRY, kterou z větší části věci zaplnily. Pan řidič nás velmi potěšil prohlášením, že tak velkou sbírku v posledních dnech ještě nevezl.

Dostali jsme i krásný vzkaz od zástupců ADRY: ” Jste úžasní!!!”

Všem těm, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli, podílejí a budou podílet na pomoci lidem prchajícím před hrůzami války (a nejen v naší sbírce), velmi děkujeme. Všichni si moc přejeme, aby se situace na Ukrajině velmi brzy vyřešila a abychom mohli všichni zase žít v klidu a míru. 

 

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková