Myšlení a řeč

Jak na rozvoj myšlení a řeči u předškoláků?

Řeč ve spojení se školní zralostí pro mnoho lidí znamená schopnost správně vyslovovat hlásky. 👄👅 Výslovnost je např. pro správné psaní velmi důležitá a pokud není před nástupem do školy dozrálá, věnuje se dítěti obvykle klinický logoped.

🟠 Řeč ale není jen aktivní mluvení, ale i porozumění tomu, co nám sděluje někdo druhý. Proto nezapomeňme porozumění trénovat kladením otázek různého typu (Proč…? K čemu se používá…? Jaký je rozdíl…? Co mají společného…?).
🟠 Při samotném vyjadřování dítěte si kromě výslovnosti všímejme slovní zásoby, ale také toho, zda je dítě schopné vytvářet samostatně věty a krátká srozumitelná souvětí, převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Sledujme to, zda dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod. 🗣✅

Pracovní listy

🟠 V pracovních listech můžete procvičovat hledání protikladů, třídění prvků dle kritérií, hledání logických souvislostí mezi slovy a na základě společných znaků zobecňovat. 🧠👄

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/4-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD-obr3-my%C5%A1lb.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/1-protikladymy%C5%A1l%C4%8Db.pdf

https://cz.pinterest.com/pin/2814818507032661/

JAK ROZVÍJET ŘEČ?

HLAVNĚ POVÍDÁNÍM!

– můžete si s dětmi vyjít na společnou zdravotní vycházku do lesa a povídat si,

např. o tom, co vidí, co v lese slyší, co by si přálo, na co se těší, popisujte cestu,

kudy jdete…

– snažte se o to, aby děti na otázky odpovídaly ve větách, nikoliv jen

jednoslovně

– seznamujte děti s novými pojmy (slovy), např. v lese můžete poznávat druhy

stromů, můžete přemýšlet o tom, jaká zvířata v lese žijí…

– pokládejte dětem otázky typu: Jaké je to? Jakou to má barvu? K čemu

bychom to mohli použít? např. vezměte si do ruky šišku, osahejte si ji,

prohlédněte si ji a potom si o ní povídejte

cestou si zahrajte hru „Šel jsem do lesa a viděl jsem…“

Jak se hra hraje?

Rodič: „Šel jsem do lesa a viděl jsem tam zajíce.“ Dítě větu zopakuje a přidá k

větě další svoje slovo.

Dítě: „ Šel jsem do lesa a viděl jsem tam zajíce a lišku.“

Dále pokračuje rodič, který větu zopakuje a přidá další slovo, a tak se hra

opakuje, dokud hru někdo nepoplete (procvičujete tak slovní zásobu i paměť)

– vytleskávejte slova na slabiky, hledejte slova, která mají stejný počet slabik,

např: da- tel 2 slabiky, dejte na zem dva kameny a vymyslete další slovo, které

má stejný počet slabik

zahrajte si hru „Na co myslím?“

Jak se ta hra hraje?

Rodič: „ Má to dvě uši, žije v lese a skáče. Kdo to je?“

Dítě: „Zajíc“ – role ve hře si měňte

– dávejte dětem hádanky „Jaká tě napadne pohádka, když jdeme lesem?“ (např.

Pohádka O Červené Karkulce), nechte dítěti převyprávět tuto pohádku, nechte

ho, ať samo hledá vhodná slova k vyprávění, pomozte mu jen, pokud je to nutné.

Obrázkové čtení….Jaro je když …svítí sluníčko…,sluníčko hřeje…,zkuste najít více možností.

Dítě vždy odpoví celou větou.

Rozvoj slovní zásoby

Obrázkové čtení

…přečtěte si pohádky společně, pak nechte děti samostatně převyprávět.

Časové pojmy

RÁNO, DOPOLEDNE, POLEDNE, ODPOLEDNE, VEČER

  • Ráno: Jak vítáme den. / Ranní hygiena. / Co bude k snídaní /Co si dneska oblékneme.
  • Dopoledne: Jsme ve školce/rodiče v práci…, svačíme
  • Poledne:, oběd, stolování / upravený stůl / nádobí a příbor / moje oblíbené jídlo
  • Odpoledne: svačina/jdeme ze školky domů
  • Večer: večeříme / večerní hygiena/ pohádka před spaním / krásné sny
  • Čas: čím ho měříme / hodiny, hodinky / čas ten letí /minulost, přítomnost, budoucnost (bylo, je, bude)
  • Týden: dny v týdnu / co nám říká kalendář / den a noc

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková