Potvrzení o výši výdajů za umístění dítěte v MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ si můžete vyzvednout u p. uč. ve svých třídách. Zákonní zástupci dětí, které již MŠ nenavštěvují, si mohou potvrzení vyzvednout kdykoli od 6 hod. do 15.30 hod. v MŠ.

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková