Výběr školného

Školné se bude vybírat vždy k 15. dni v daném měsíci na třídách. Výše školného je 400,- Kč.

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková