Zápis do MŠ

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STAVEBNÍ 1226 / 2,

HORNÍ SUCHÁ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/ 2024

 Zápis proběhne v termínu

od 3. 5. 2023 – 4. 5. 2023 .

V termínu od 3. 5. do 4. 5. doručí zákonní zástupci dítěte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na adresu MŠ následujícími způsoby:

  • E – mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Osobním podáním do MŠ (v daném termínu 8,00 – 16,00)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je

doklad o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením

praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,

které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.

PŘÍLOHY K ZÁPISU: 

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
  • KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE
  • DOKLAD O PRAVIDELNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

 Jakékoli dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 596 425 192.

CO NABÍZÍME?

· Příjemné prostředí, přátelskou atmosféru

· Kvalifikovaný pedagogický personál

· Přijímáme děti od 2 let věku

· Aktivity pro děti nad rámec výuky – Keramické tvoření, Malí zahradníci, Sboreček, Angličtina pro nejmenší

· Kulturní i sportovní akce ve spolupráci se ZŠ, SRZŠ

· Pravidelný kurz plavání pro předškoláky, školku v přírodě aj.

· Přírodní zahradu

 

 

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková