Zaměstnanci MŠ

Pedagogické pracovnice

 1. třída Červený balónek – zástupkyně ředitele pro MŠ  – Bohunka VELÍŠKOVÁ         

                                                 Lenka VÁLOVÁ

 2.  třída Zelený balónek – Bc. Anna BUDÍNSKÁ

                                                Mgr. Tereza STEFANOVÁ

3. třída Modrý balónekSoňa CHRIENOVÁ

                                                   Jana KUBJÁTOVÁ 

4. třída Žlutý balónek – Bc. Lucie IWANUSZKOVÁ

                                                   Eva SLIACKÁ

     školní asistentka – Kateřina RUMANOVÁ

   Správní zaměstnanci

     Drahomíra KOZLOVÁ

     Jana HEINZOVÁ

   Pracovnice výdeje stravy

     Renáta GARLÍKOVÁ

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková