Úřední deska

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Adresa: Těrlická 969/24, 73535 Horní Suchá
IČ: 75029324
Identifikátor datové schránky: cmdmdmy
Www stránky školy: www.zs-hornisucha.cz
Ředitelka školy: Mgr. Romana Zahradníková
Zástupce ředitele: Mgr. Kuča Martin
Výchovný poradce: Mgr. Petr Antoš
Podatelna: Marcela Kuncová
Ekonom: Bc. Yvona Bahounková
Provozní doba pro žáky: Po – Pá: 7.30 – 16.00
Úřední doba pro rodiče: Po – Pá: 7.00 – 11.00
12.30 – 14.00
Provozní doba družiny: Po – Pá: 6.00 – 7.30
11.40 – 16.30
Provozní doba ZŠU: Po – Čt: 14.00 – 19.45
Provozní doba v době prázdnin žáků: Po – Pá: 8.00 – 11.00
Dostupnost školní dokumentace: – webové stránky školy
– na vyžádání na podatelně
Adresa pro doručování dokumentů: Těrlická 969/24,
735 35 Horní Suchá
Adresa pro elektronickou poštu – škola: skola@zs-hornisucha.cz
Adresa pro elektronickou poštu – jídelna: jidelna@zs-hornisucha.cz
Přijímané elektronické datové formáty: pdf, html, doc/docx,odt. xls/xlsx, ods, ppt/pptx, odp, txt, jpg/jpeg, tiff, gif, pnf, wav, mp3, mp4
Přijímané přenosné nosiče dat: CD, DVD, flash disc, externí disk

V případě doručení zprávy ve výše neuvedeném formátu, zprávy, ve které se může nacházet škodlivý kód,
neúplné nebo poškozené zprávy, bude zpráva vymazána, odesilatel bude informován a bude požadováno doplnění
či nové zaslání dat.

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková