Jídelna

Vážení strávníci!

Školní jídelna přešla od 1. 3. 2014 na čipový systém a bezhotovostní platbu za stravu.
Identifikace strávníků je prováděna pomocí čipů, který každý strávník obdržel zdarma. Tento
čip není přenosný na jiného strávníka, a pokud ho strávník nepoškodí nebo neztratí, je platný
po celou dobu stravování. V případě ztráty nebo poškození čipu bude při výdeji nového
účtován poplatek 85,- Kč.

 

 

V návaznosti na automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy má ŠJ zaveden bezhotovostní platební styk.
Způsob placení stravného je inkasním způsobem nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ

Pro platbu inkasním způsobem je potřeba:
1) zřídit si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby
číslo účtu ŠJ je 2900531076/2010 nejpozději k 5 -tému dni v měsíci v patřičné výši.
– variabilní symbol ani specifický nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!!

2) předat vedoucí ŠJ potvrzení o zřízení povolení k inkasu

Strávníci, kteří si nezřídí příkaz k povolení inkasa stravného, budou úhradu stravného provádět v hotovosti v kanceláři ŠJ pouze v úředních hodinách jídelny a to nejpozději k 15-tému dni v měsíci.

Pokud nezaplatíte stravné, bude uhrazeno ze zálohy, kterou jste zaplatili, a dále obědy již
nepřihlašujeme.

POZOR!!!
Přihlášení stravného je vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního roku.
(Žáci na všechny dny ve školním roce)
•Platby jsou pravidelně staženy převodem z účtu k 5-tému dni v měsíci.
•Náplní platby je stravné za odstravovaný měsíc.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti a vrácení čipu.
Strávník nebo zákonný zástupce je povinen odhlásit stravu žákům v době jejich nepřítomnosti ve škole:
Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování:
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve
škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další
dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do
plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.

Odhlašování obědů se provádí:

1) přes estravu den předem do 12:30
2) na email: jidelna@zs-hornisucha.cz den předem do 12:00

Odhláška pouze telefonicky již není možná.

Na pozdější odhlašování již nebude brán zřetel!!!

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠJ

Pondělí a středa 06:00 – 11:00

T:603 297 025 – kancelář
POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:
1. Zadat kód zařízení: klikneme na číslo identifikace 0040 nebo 0040 přímo
vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo: pro prvotní přihlášení to jsou iniciály strávníka + číslo čipu (např.
mc250)
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček může uživatel provádět změny:
1-první jídlo, 0-odhláška.

Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko: Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.
Výpis změn je automaticky odeslán na email uživatele, pokud je zadán.

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel přihlášené stravné na dané dny určitého
měsíce.

Změny jsou zpracovávány každý pracovní den do 13.00.

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková