Poslední novinky z naší školky

Klimaťáci

Od září 2021 se v naší škole pravidelně schází skupinka žáků  7.-9.ročníku. Říkají si “KLIMAŤÁCI” a pod vedením p.uč.Stanislavy Brodové...

Návod na odhlašování stravy na E-portálu

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás návod na odhlašování stravy na portálu e-strava Naleznete ho zde.

Výběr školného

Školné se bude vybírat vždy k 15. dni v daném měsíci na třídách. Výše školného je 400,- Kč.

Upozornění pro strávníky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,  upozorňujeme, že od 1. 9. dojde k automatickému přihlášení obědů (případně i svačinek) u těch...

Akce do konce školního roku

8. 6. – polodenní výlet na fotbalové hřiště v Horní Suché – hledání pokladu. JEN TŘÍDA ZELENÝ BALONEK!!! 10. 6....

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková