O školce

Mateřská škola Horní Suchá

Historie MŠ

V roce 1980 se v Obci Horní Suchá začaly stavět nové panelové domy a tím přibylo malých nových občánků. Proto se začala stavět budova nové MŠ v této malé panelové zástavbě. MŠ byla otevřena v roce 1982 jako čtyřtřídní a bylo zde zapsáno 120 dětí. Naše MŠ několikrát prošla opravami a od roku 1991 sloužily dětem 3 třídy a 4 třída byla využívána jako tělocvična. V roce 2002 dostala budova novou podobu a prošla celkovou rekonstrukcí. Byla provedena nadstavba nad objektem MŠ, ve které se nachází obecní byty. Od září 2007 byla pro velký počet dětí otevřena opět 4.třída.

Od roku 2002 začala naše MŠ pracovat podle vlastního projektu Rámcového vzdělávacího programu a zásad MŠ podporující zdraví. V roce 2006 byl náš program „Hrajeme si s balónky“ aktualizován.

Doufáme, že tímto novým pohledem se nám podaří přispět k tomu, aby děti byly samostatné a zdravě sebevědomé, nečinilo jim potíže rozhodování, byly aktivní v překonávání nástrah, které je čekají ve světě dospělých.

Do „školky“, jak jí říkáme přicházejí děti zpravidla od tří let, a už to není jen rodina, která jim pomáhá vyznat se v okolním světě, ale lásku a péči nacházejí u učitelek, které jim předávají poznatky o světě lidí, zvířat, přírodě a společnosti.

Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby děti radostně a tvořivě prožívaly dny ve školce a do světa her a fantazie s naší pomocí vtáhly i své rodiče.

Budovu MŠ obklopuje zeleň. Spojení s přírodou využíváme k častým vycházkám do přírody ve všech ročních obdobích. Taktéž využíváme celoročně školní zahradu. V roce 2018 byla slavnostně otevřena nově vybudována zahrada v přírodním stylu. Nabízíme různé aktivity, které podporují zdravý životní styl a ekologickou výchovu.

Naší tradicí jsou společné akce se ZŠ, spolupráce s polskou MŠ, Obecním úřadem Horní Suchá a veřejností.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči.

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková