Dokumenty ke stažení

Školní dokumenty

Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021
Klasifikační řád
Školní řád
Sazebník úhrad
Provozní řád venkovních ploch

Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu
Vzdělávací oblasti

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie
Minimálně preventivní program
Školní program proti šikanování

Pro rodiče

Desatero pro rodiče
Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků
Žádost o uvolnění z vyučování delší dvou dnů
Uvolněnka z vyučování
Uvolněnka z vyučování II. stupeň
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
Žádost o prodloužení povinné školní docházky

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Kroniky

Kronika z let 1921 - 1937
Kronika z let 1967 - 1981
Kronika z let 1981 - 2003
Fotokronika z let 1990 - 2000
Fotokronika z let 2005 - 2008
Pionýrská kronika z let 1980 - 1982

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková