Projekt “Pěšky do školy”

Motivační kampaň Pěšky do školy proběhla na naší ZŠ a MŠ Horní Suchá v týdnu od 18. 9. -22 . 9. Vzhledem k tomu, že se u nás jednalo o pilotní projekt, byly jsme všichni plni očekávání, co tato akce přinese. To, co jsme všichni věděli na 100% je, že se budeme maximálně snažit, přiblížit se k cíli projektu, a to motivovat děti k pohybu a nabídnout možnost dopravovat se do školy pěšky, na kole či koloběžce.
S průběhem celé akce velmi pomáhali žáci 9.ročníku, kteří denně zapisovali docházku v jednotlivých třídách a celý průběh akce fotili a natáčeli. Jako poděkování za jejich aktivní přístup jim byla vedením školy vyrobena krásná, a hlavně viditelná trička s logem tohoto projetu i logem školy.

Za velmi vstřícný přístup děkujeme panu starostovi obce Horní Suchá, Ing. Janu Lipnerovi, který dětem věnoval svůj drahocenný čas a v rámci akce s nimi absolvoval symbolickou a zároveň naučnou vyjížďku na kolech po zajímavých místech v obci Horní Suchá. Celou akci dokonce natáčela televize Polar (odkaz na video uvedeme po jeho zveřejnění).

Během celého týdne děti ze všech tříd tvořily plakáty, billboardy či originální dopravní prostředky, vždy s tématikou celého projektu. Slavnostní zakončení akce pak proběhlo v pátek 22.9., kdy všechny děti spolu s třídními vyučujícími přišly do školy pěšky, a to ve velkém stylu – opravdu byli všichni vidět i slyšet!

U školy pak na všechny čekal náš uvítací výbor v podobě deváťáku, kteří všem příchozím nabídli čaj a sladkou odměnu. Ve třídách pak probíhaly společné snídaně s třídními vyučujícími a závěrečné vyhodnocení průběhu akce.

Za úspěšný průběh kampaně Pěšky do školy také děkujeme firmě Pegres, Sdružení rodičů, které tradičně podporuje sportovní aktivity našich žáků a v neposlední řadě rodičům za bohaté občerstvení.

Mgr. Stanislava Brodová

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková