Školní družina

Dokumenty školní družiny

Řád školní družiny
Školní vzdělávací program ŠD

Emailová adresa školy

zs.hornisucha@centrum.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková