Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Mgr. Adamusová Nataša učitel 1. stupeň
Mgr. Antoš Petr učitel 2. stupeň, výchovný poradce
Mgr. Brodová Jarmila učitel 2. stupeň
Mgr. Brodová Stanislava učitel 2. stupeň
Mgr. Bůchová Eva učitel 1. stupeň
Mgr. Domesová Jarmila učitel 2. stupeň
Mgr. Domesová Markéta učitel 1. stupeň
Mgr. Firický Jiří učitel 1. stupeň
Mgr. Havlásková Dagmar zástupce ředitele
Mgr. Hrčková Hana učitel 1. stupeň, školní speciální pedagog
Mgr. Jasioková Beata učitel 2. stupeň, ICT koordinátor
Mgr. Kleslová Eva mateřská dovolená
Mgr. Krauzovičová Lucie učitel 1. stupeň, speciální pedagog
Mgr. Kuchárová Eva učitel 1. stupeň, ICT koordinátor
Mgr. Loderová Markéta učitel 2. stupeň
Lysáčková Bronislava učitel MŠ, přípravná třída
Mgr. Machancová Lenka učitel 1. stupeň
Mgr. Malyszová Kateřina učitel 2. stupeň
Mgr. Moldříková Vladimíra učitel 1. stupeň
Ing. Pavličná Žaneta učitel 2. stupeň
Mgr. Pechová Miluše učitel 1. stupeň
Mgr. Sikorová Renata učitel 2. stupeň
Mgr. Szlachtová Marcela učitel 2. stupeň
Mgr. Wawroszová Dagmar učitel 1. stupeň
Mgr. Zahradníková Romana ředitelka školy
PaedDr. Zelníček Jaromír učitel 2. stupeň
Ing. Frischová Kateřina asistent pedagoga
Godorová Terezie asistent pedagoga
Lacková Kateřina asistent pedagoga
Mazurová Daniela asistent pedagoga
Pospíšilová Monika asistent pedagoga

Vychovatelé

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Jandeková Iveta vychovatel ŠD
Rajdusová Lenka vychovatel ŠD
Suchánková Nikola mateřská dovolená
Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD
   

 

Správní zaměstnanci

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Ing. Císařová Halina finanční referent
Fukalová Stanislava uklízečka
Havlíková Karla uklízečka
Hradzká Martina uklízečka
Hirmer Richard údržbář
Kuncová Marcela sekretářka
Plachtová Uršula ekonom
Szkutková Maryla uklízečka

 

Emailová adresa školy

zs.hornisucha@centrum.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková