Zaměstnanci školy

Vedení školy

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Mgr. Zahradníková Romana ředitel školy
Mgr. Kuča Martin zástupce ředitele
   

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Mgr. Adamusová Nataša učitel 1. stupeň
Mgr. Antoš Petr učitel 2. stupeň, výchovný poradce
Ing. Bařina Pavel učitel 2. stupeň
Mgr. Brodová Jarmila učitel 2. stupeň
Mgr. Brodová Stanislava učitel 2. stupeň
Mgr. Bůchová Eva učitel 1. stupeň
Mgr. Domesová Markéta učitel 1. stupeň, školní preventista
Ing. Foberová Michaela učitel 2. stupeň, koordinátor ŠVP
Mgr. Gelnar Martin učitel 2. stupeň
Mgr. Havlásková Dagmar učitel 2. stupeň
Mgr. Hrčková Hana učitel 1. stupeň, školní speciální pedagog
Mgr. Jasioková Beata učitel 2. stupeň, ICT koordinátor
Mgr. Kantor Petr učitel 2. stupeň
Mgr. Kleslová Eva učitel 2. stupeň
Mgr. Krauzovičová Lucie učitel 1. stupeň
Mgr. Kuča Martin učitel 2. stupeň
Mgr. Kuchárová Eva učitel 1. stupeň, ICT koordinátor
Mgr. Loderová Markéta učitel 2. stupeň
Mgr. Machancová Lenka učitel 1. stupeň
Mgr. Malyszová Kateřina učitel 2. stupeň
Ing. Olšar Petr učitel 2. stupeň
Ing. Pavličná Žaneta učitel 2. stupeň
Mgr. Pechová Miluše učitel 1. stupeň
Mgr. Szlachtová Marcela učitel 2. stupeň
Bc. Velíšková Anna učitel 1. stupeň
Mgr. Waszková Magdaléna učitel 1. stupeň
Mgr. Wawroszová Dagmar učitel 1. stupeň
PaedDr. Zelníček Jaromír učitel 2. stupeň
Godorová Terezie asistent pedagoga
Kovářová Kateřina asistent pedagoga
Lysáčková Bronislava asistent pedagoga
Mazurová Daniela asistent pedagoga
Pospíšilová Monika asistent pedagoga
Wygrysová Kateřina asistent pedagoga

 

 

 

 

Vychovatelé

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Jandeková Iveta vedoucí vychovatel ŠD
Bc. Kalužová Veronika vychovatel ŠD
Bc. Tomášová Nikola mateřská dovolená
Struśová Pavlína vychovatel ŠD

Správní zaměstnanci

Příjmení a jméno Funkční zařazení
Bc. Bahounková Yvona ekonom
Fukalová Stanislava uklízečka
Havlíková Karla uklízečka
Hradzká Martina uklízečka
Hirmer Richard údržbář
Ing. Kuchtová Monika sekretářka
Szkutková Maryla uklízečka

 

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková