Spolupracujeme

Škola spolupracuje se zájmovými a sportovními organizacemi v obci. Své děti můžete zapojit do těchto kroužků v Horní Suché:

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková