Rozloučení s 9. ročníkem

Rozlučka 9.A

 

Dne 28.06.2021 proběhlo v Dělnickém domě v Horní Suché rozloučení s našimi deváťáky. Za přítomnosti pana starosty, paní ředitelky a paní zástupkyně jsme si spolu se žáky a jejich rodiči vyslechli krátký program, jež se skládal z písně dětí ze školky a několika básní žáků naší školy. Poté krátce promluvil pan starosta, paní ředitelka a třídní vyučující. Shodně jsme přáli vše dobré v budoucím životě našich absolventů a vyjádřili naději, že se k nám do Suché budou vždy rádi vracet. Po ukončení oficiálního programu jsme se přesunuli do restaurace Na kopečku, kde pro nás bylo připraveno pohoštění. Zde jsme strávili velmi příjemný čas vzpomínáním a poté i hrou stolního fotbálku. Byla to velmi příjemná tečka za rokem, který byl pro naše žáky (a deváťáky především) velmi složitý.

Mgr. Petr Antoš, třídní vyučující

Emailová adresa školy

skola@zs-hornisucha.cz

Emailová adresa jídelny

jidelna@zs-hornisucha.cz

Telefon základní škola

+420 596 425 694

Telefon školní jídelna

+420 603 297 025

Ředitelka školy

Mgr. Romana Zahradníková