Sluchové vnímání

Proč u předškoláků rozvíjet sluchové rozlišování a jak na to?

Říkáte si, že vaše dítě slyší dobře? 👂✅ Ano, pokud nemáme dítě se sluchovým postižením, slyší dobře naše slova, aniž by si zpočátku uvědomovalo, že se skládají z hlásek.

Schopnost vnímat hlásky ve slově se vyvíjí obvykle až kolem 6. roku, ale pro nástup do školy je velmi podstatná. Bez ní totiž dítě nemůže začít psát ani číst, i když třeba už zná všechna písmena. 📝👀 Dítě, kterému tato schopnost “nenaskočí”, totiž přečte písmena, ale nespojí je do slov a textu tudíž nerozumí.

Máte-li předškoláka, zkoušejte s ním:
🟡 hledat nejprve první hlásku ve slově a pak i další
🟡 rozlišovat podobná slova nebo slabiky
🟡 hledat rýmy
🟡 vytleskávat slova na slabiky
🟡 trénovat si zapamatování řady slov nebo vět.

Pracovní listy

Jsou zaměřeny na:
🟡 rytmizaci slov, kterou můžete trénovat například vytleskáváním,
🟡 hledání rýmů, čímž dítě získává cit pro jazyk,
🟡 rozeznávání měkkých a tvrdých slabik
🟡 určování stejně znějících hlásek na začátku slova
🟡 a na druhou stranu zase určování koncové hlásky.

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/1-r%C3%BDmysluch.vn%C3%ADm%C4%8Db.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/1_vytlesk2sluch.vn%C3%ADm%C4%8Db.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2014/09/Pracovn%C3%AD-list-R%C3%BDmy.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2014/09/Pracovn%C3%AD-list-Stejn%C4%9B-zn%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD-slova-na-za%C4%8D%C3%A1tku.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2014/09/Pracovn%C3%AD-list-Koncov%C3%A1-hl%C3%A1ska.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2014/09/Pracovn%C3%AD-list-Vytlesk%C3%A1va%C4%8Dky.pdf

JAK ROZVÍJET SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ?


POSLOUCHÁNÍM


Při procházce lesem budeme také dobře poslouchat. A přitom si povídat.
Co slyšíš?
Ukaž, odkud zvuk přichází?
Poznáš, co je to za zvuk?

Doma si můžeme zahrát hru: Hádej co to je?
Dítěti zavažte oči a vytvářejte různé zvuky, které děti běžně mohou slyšet
(cinkání skleniček, šustění igelitu či mačkání papíru, cinkání klíči, zvonečkem,
tleskání, bouchání kladívkem atd.). Můžete si nejprve s dětmi jednotlivé zvuky
společně vyzkoušet.


Venku nasbírejte drobné klacíky a složte z nich nějaké písmenko, např. K.
Vymysli slova, která začínají na hlásku K, vymysli slova, která končí na hlásku
K.


Zkuste pojmy, které jsou okolo vás (věci, předměty, přírodniny či zvířata)
s dětmi rozkládat na slabiky (ŠIŠ-KA, VE-VER-KA). Děti mohou počet slabik
vytleskat nebo znázornit stejným počtem šišek, klacíků apod.


Vyhláskujte si jednoslabičné slovo, např. BUK (B-U-K) a zkuste to i naopak,
např. M-Y-Š, Co je to za slovo? (MYŠ)


Pokud má dítě s poznáváním první či poslední hlásky ve slově problém, zkuste
nejprve poznávat hlásku u slov, která začínají na samohlásku (např. opice,
aktovka, oříšek)
Samozřejmě nezapomeňte s dětmi zpívat a učit se básničky.

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková