Zrakové vnímání

Proč u předškoláka rozvíjet zrakové rozlišování a jak na to?

Schopnost rozlišovat zrakem detaily umožní dítěti ve škole především rozeznávat písmena a číslice, pohybovat systematicky očima při čtení a také vyznat se v prostoru stránky v sešitě či knize. 📖👁

Už před nástupem do školy je proto dobré, abychom trénovali například:
🟣 rozpoznávání detailů obrázků, stejných a nestejných tvarů, zrcadlově otočených předmětů apod.
🟣 skládání čehokoli z částí, kde dítě rozlišuje správnou polohu kostek, puzzle nebo dílů rozstříhaného obrázku
🟣 sledování řad obrázků zleva doprava a shora dolů
🟣 zrakovou paměť – například pomocí her zaměřených na zapamatování obrázků, umístění předmětů a podobně.

Pracovní listy

V pracovních listech najdete úkoly, kde dítě trénuje udržení očí na řádku, překlápění objektů, pravo-levou orientaci, zaměření se na detail a hledání rozdílů.

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/3-liniep%C5%99ekr.obr_.3zrak%C4%8Db.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/3-linie1zrak%C4%8Db.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/3-p%C5%99ekr.obr_.2zrak%C4%8Db.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2015/01/3-%C4%8D%C3%A1ry-zrak%C4%8Db.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2014/09/Pracovn%C3%AD-list-Dokreslov%C3%A1n%C3%AD-obr%C3%A1zk%C5%AF.pdf

https://www.uceni-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2014/09/V-Vlo%C4%8Dky-zrak.roz_.pdf

Najdi 10 velikonočních vajíček

…po vytištění si obrázek vybarvi.

Najdi rozdíly, já jsem jich našla 15, kolik ty? Rozdíly označ na spodním obrázku.

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková