Školní jídelna

Školní jídelna informuje

Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Horní Suchá, Těrlická 969/24

Kalkulace stravného pro děti v mateřské škole na školní rok 2023/2024*

Dítě je podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování,
zařazeno do dvou věkových skupin podle dosaženého věku v daném školním roce.

*Školní rok = období od 1. 9. 2023– do 31. 8. 2024*

Kalkulace cen provedena podle finančních limitů na nákup potravin podle
Přílohy č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

I. SKUPINA
Děti ve věku 3 – 6 let ve školním roce 2023/2024
celodenní ……….. 51,- (včetně nápojů – pitný režim)
polodenní…………39,- (včetně nápojů – pitný režim)
dopol. svačina…… 12,- (včetně nápoje – pitný režim)

II. SKUPINA
Děti, které dosáhnou věku 7 let ve školním roce 2023/2024
celodenní ……….. 54,- (včetně nápojů – pitný režim)
polodenní………… 40,- (včetně nápojů – pitný režim)
dopol. svačina…… 12,- (včetně nápoje – pitný režim)

Stravování pro děti je dotované státem. Dítě má nárok na stravování pouze pokud je přítomno v MŠ.
První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ, můžete jídlo odebrat přímo v MŠ do vlastního jídlonosiče.
Ostatní dny nepřítomnosti dítěte v MŠ odhlašujete přímo v MŠ, která vede docházku dítěte.

ODHLAŠOVÁNÍ RÁNO JIŽ NENÍ MOŽNÉ!!!

Zákonní zástupci dětí, kteří si nezřídili příkaz k povolení inkasa stravného budou úhradu stravného provádět v hotovosti v kanceláři ŠJ pouze v úředních hodinách jídelny a to nejpozději k 15-tému dni v měsíci.

Záloha před začátkem stravování se platí u p. vedoucí Školní jídelny a činí 800,- Kč.

Pokud nezaplatíte stravné, bude uhrazeno ze zálohy, kterou jste zaplatili, a dále obědy již nepřihlašujeme.

POZOR!!!

•Náplní platby je stravné za odstravovaný měsíc.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti a bude mu vrácena záloha na stravování.

Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravu dětem v době jejich nepřítomnosti ve škole:

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování:
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.

První den nemoci dítěte si můžete oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče.

PRAVIDLA PRO VÝDEJ STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ

  1.    a) Strávník si přinese čistý a podepsaný jídlonosič do vyhrazeného prostoru v mateřské školce mezi 7.00 – 8.30 hod.    b) nebo si osobně přijde s jídlonosičem v době od 11.00 – do 11.15 hod.
  2.   Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nedáváme.
  3.   Jídlonosiče jsou plněny v době od 11.00 – do 11.15 hod., po této době vydáváme obědy pouze pro děti ve školce.
  4.   Po ukončení plnění jídlonosičů, tj. po 11.15 hod., jídelna za jídlonosiče ponechané na vyhrazeném místě nezodpovídá.
  5.   Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
  6.   Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

                           

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠJ

Pondělí – 6.oo – 11.oo hod.

Úterý    – zavřeno

Středa  – 6.oo – 11.oo hod.

Čtvrtek – zavřeno

Pátek    – zavřeno

Telefon:    603 297 025 – kancelář ŠJ

img20230828_10212463

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková