Průběh dne naší třídy

Průběh dne naší třídy

ČERVENÝ BALÓNEK   

Věkové složení třídy je 3 – 4 roky.

S dětmi pracují p. učitelky Lenka Válová a Bohunka Velíšková.

O pořádek pečuje p. Jana Hainzová.

O plná bříška se stará p. Dana Czyžová.

 • Náš TVP vychází ze ŠVP.
 • Vycházíme ze zkušeností minulých let, uplatňujeme metody prožitkového učení, kooperativního učení hrou.
 • Naším cílem je respektovat dětskou osobnost, jeho potřeby, přání, požadavky

Při práci si klademe tyto otázky: – co se dítě právě učí

                                                   – s jakou hodnotou se setkává

                                                   – jaký má prostor pro samostatnost

JSME TU PRO VÁS

…ty jsi kamarád…

…ty jsi objevitel…

…ty jsi důležitý…

…ty jsi výjimečný…

…ty jsi respektovaný…

…ty jsi důvod, proč jsme tady!!!!!

DENNÍ PROGRAM:

Při příchodu do třídy se s dětmi přivítáme, nabídneme hračku, činnost. V debatním kroužku se seznamujeme s elementárními časovými pojmy, počasí za okny, nastíníme průběh celého dne.

Pozdravíme se uvítací básničkou.

HALÓ, HALÓ VŠICHNI SEM,

KLUCI, HOLKY RYCHLE SEM.

NA SEBE SE PODÍVÁME,

ZATLESKÁME, ZADUPÁME.

KDYŽ SE VŠICHNI SEJDEME,

ZA RUCE SE CHYTNEME.

DOPOLEDNE:

 • probíhají řízené i nahodilé činnosti
 • při příchodu kolegyně dělíme děti do skupin, provádíme individuální činnosti
 • k činnostem využíváme prostory třídy, školní zahrady i terasu, kde v případě příznivého počasí stolujeme

POBYT VENKU:

 • využíváme školní zahradu
 • chodíme na vycházky okolím MŠ

 ODPOLEDNE:

 • probíhají nahodilé i řízené hry a činnosti
 • dokončujeme práci z dopoledne
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě

STOLOVÁNÍ:

 • z důvodu dovážené stravy jíme všichni společně
 • děti si vše ke stolování chystají samy, za pomoci a dohledu p. učitelek
 • děti mají možnost výběru jídla i velikosti porce – vždy ochutnají „vzoreček“
 • po celý den je zajištěn pitný režim – termo nádoba s čajem – děti pijí ze svých hrnečků

HYGIENA A ODPOČINEK:

 • po obědě si děti čistí zoubky, převlékají se do pyžam
 • před odpočinkem sledují TV, DVD, poslouchají pohádku z CD, čtenou p. učitelkou, ukolébavky zpívané p. učitelkou
 • děti s menší potřebou spánku mají možnost klidových činností ve třídě, za předpokladu dodržení pravidel soužití ve třídě

TRADICE TŘÍDY

Kouzla s podzimní úrodoupečení jablečných štrůdlů, brambor, vaření zeleninové a dýňové polévky, Halloween po česku

AdventMikulášská nadílka, vyrábíme kalendář, věnec, společně s rodiči vyrábíme ozdoby a zdobíme stromeček, zpíváme koledy, připravujeme sváteční tabuli, čekáme na Ježíška

Svátky jaravynášíme Morenu, pečeme beránky, zdobíme kraslice, máme Pomlázkové dopoledne

Narozeniny a svátkypro oslavence v narozeninovém křesle zpíváme narozeninovou písničku, dáváme hobla, gratulujeme, oslavenec nabízí kamarádům připravené pohoštění

 

Emailová adresa školky

ms.hornisucha@centrum.cz

Telefon školky

+420 596 425 192

Vedoucí učitelka

Bohunka Velíšková